Liên danh NNP – CDC Hà Nội thông tin về bất động sản mở bán: Nhà ở thấp tầng Dự án NOXH số 2 thành phố Lạng Sơn

5/12/2021
  1. Hồ sơ bán hàng nhà thấp tầng
  2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần đầu tư NNP cho thửa đất xây dựng khu nhà ở thấp tầng
  3. Giấy phép xây dựng số 07/GPXD ngày 17/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
  4. Giấy phép xây dựng số 04/GPXD-SXD ngày 10/8/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
  5. Văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán tại dự án Nhà ở xã hội số 2 Thành phố Lạng Sơn số 573/SXD-HTKT&VLXD ngày 22/04/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
  6. Văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán tại dự án Nhà ở xã hội số 2 Thành phố Lạng Sơn số 1833/SXD-HTKT&VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
  7. Bảng hàng sản phẩm nhà liền kề Dự án NOXH số 2 Thành phố Lạng Sơn (đợt 1)
  8. Bảng hàng sản phẩm nhà liền kề Dự án NOXH số 2 Thành phố Lạng Sơn (đợt 2)
  9. Bảng hàng sản phẩm nhà liền kề Dự án NOXH số 2 Thành phố Lạng Sơn (đợt 3)
to roi thap tangto roi thap tang

 

Tệp đính kèm
Chia sẻ: