Giấy khen của Đảng bộ quận Long Biên về việc thực hiện tốt mô hình doanh nghiệp Xanh, sạch, đẹp, văn minh năm 2018, 2019

19/12/2019
Chia sẻ: