Thông báo về đơn vị quản lý vận hành tòa GP1 Dự án NOXH số 2 thành phố Lạng Sơn

20/9/2023