Thi công & nghiệm thu bàn giao tòa GP1 Dự án Lạng Sơn Green Park