NỚI TIÊU CHÍ TIẾP CẬN NHÀ Ở XÃ HỘI

3/4/2024

Hiện nay Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó, đã nới lỏng các điều kiện về nơi cư trú và thu nhập đối với người mua. Đặc biệt, chủ đầu tư và đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội được vay ưu đãi với mức lãi suất không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại.

Những nới lỏng này đã phù hợp, thực chất giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội hay chưa? Cần có thêm những giải pháp gì để hỗ trợ hiệu quả cho người mua nhà cũng như chủ đầu tư?

Để giúp khán giả hiểu thêm về vấn đề này, chương trình diễn đàn  kinh tế của đài truyền hình  quốc hội đã có cuộc thảo luận liên quan đến các vấn đề nới lỏng các tiêu chí  để người dân tiếp cận mua nhà ở xã hội

Chi tiết xem tại https://quochoitv.vn/dien-dan-kinh-te-noi-tieu-chi-tiep-can-nha-o-xa-hoi-216744.htm

Chia sẻ: