Nghiệm thu và đưa vào sử dụng khối nhà thấp tầng Dự án Lạng Sơn Green Park