Bạn đang ở đây

Hình ảnh thi công cụm chung cư cao tầng 18T1-18T2-18T3

18/07/17 03:07:05 Lượt xem: 212

HÌNH ẢNH THI CÔNG TÒA 18T1

HÌNH ẢNH THI CÔNG TÒA 18T3

Cập nhật ngày 11/8/2017

Cập nhật ngày 01/8/2017

Cập nhật ngày 26/7/2017

Cập nhật ngày 18/7/2017

 

 

HÌNH ẢNH THI CÔNGTÒA 18T2

Cập nhật ngày 11/8/2017:

Cập nhật ngày 26/7/2017:

Cập nhật ngày 26/7/2017: Hình ảnh thi công tòa 18T2 và bể bơi

Cập nhật ngày 18/7/2017