Liên danh NNP – CDC Hà Nội thông tin về bất động sản mở bán: Nhà ở xã hội cao tầng Dự án NOXH số 2 thành phố Lạng Sơn

1/4/2022
  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần đầu tư NNP cho thửa đất xây dựng nhà ở xã hội cao tầng 
  2. Thông báo cam kết phát hành thư Bảo lãnh hình thành nhà ở trong tương lai ngày 12/04/2021 của Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đông Anh
  3. Giấy xác nhận công trình thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng và đủ điều kiện để thi công xây dựng công trình theo quy định (miễn phép xây dựng cao tầng) số 581/SXD-QLXD ngày 23/04/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
  4. Văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê cho thuê mua đối với khối chung cư cao tầng  GP1, GP2 tại dự án Nhà ở xã hội số 2 Thành phố Lạng Sơn số 2359/SXD-HTKT&VLXD ngày 27/12/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
  5. Văn bản thông báo kết quả thẩm định giá bán nhà ở xã hội (gồm chung cư tòa GP1, GP2) thuộc dự án Nhà ở xã hội số 2 Thành phố Lạng Sơn số 478/SXD-HTKT&VLXD ngày 28/3/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
  6. Hợp đồng mẫu trong đó có phụ lục 05 Bản diện tích sở hữu chung, riêng của Dự án
to roi cao tangto roi cao tang

 

Tệp đính kèm
Chia sẻ: